Πυρός Επιχείρηση

Προστατέψτε την επιχείρησή σας

active solutions company

Προστατέψτε την επιχείρησή σας

Κάλυψη κτιρίου/περιεχόμενου

Υπάρχει ανάγκη  της απόλυτης ασφάλειας του κτιρίου και του περιεχομένου της επιχείρησης σας, από ένα πλήθος φυσικών και όχι μόνο κινδύνων. Αυτό πρέπει να αποτελεί ένα από τα πρώτα μελήματα σας. Τα προγράμματα ασφάλισης επιχείρησης είναι σχεδιασμένα να σας παρέχουν προστασία από κάθε κίνδυνο, τόσο για το κτίριο όσο και για το περιεχόμενο. 

Οικονομική απώλεια

Με την συγκεκριμένη ασφάλιση, έχετε συμπληρωματική προστασία στην επιχείρηση σας σε περίπτωση που συμβεί υλική ζημιά στο κτίριο και στο περιεχόμενο. Οι συνήθεις καλύψεις αφορούν σε απώλεια κερδών, απώλεια μισθωμάτων.  Επίσης και στα λειτουργικά έξοδα (τόκοι, μισθοί, αποζημιώσεις κ.α.), για όσο χρόνο η επιχείρηση σας η το ακίνητο που υπέστη ζημιά, χρειαστεί μέχρι να ξαναλειτουργήσει.

Ομαδική Ασφάλιση

Η Ομαδική Ασφάλιση είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση, καθώς εκτός από τα ειδικά κίνητρα που παρέχει, προσφέρει και μια σειρά από παροχές προς το προσωπικό. Έτσι δημιουργείται κλίμα ευαρέσκειας. Οι προτάσεις ομαδικών ασφαλίσεων που σας προτείνουμε, μπορούν να εξασφαλίσουν στην επιχείρηση σας λύσεις. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην αύξηση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού.

- Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλεφωνήστε μας

Διεύθυνση

Μεγ. Αλεξάνδρου, Κύμινα 573 00

- Φόρμα Επικοινωνίας