Υγεία

Η Υγεία είναι ένα από τα τρία πολυτιμότερα αγαθά!

Υγεία

Η Υγεία είναι ένα από τα τρία πολυτιμότερα αγαθά σε αυτόν τον κόσμο (μαζί με την ελευθερία και τη νεότητα). Την αξία της και τη  πολυτιμότητα την συνειδητοποιούμε μόνο όταν την χάνουμε!
Το Ιδιωτικό Σύστημα Υγείας που προσφέρει

1. Σας παρέχει πλήρη κάλυψη αποκατάστασης των οικονομικών συνεπειών που επιφέρει η βλάβη της υγείας σας ή/και των μελών της οικογένειάς σας. Καλύπτει τις δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης, εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, ιατρικής και νοσηλευτικής βοήθειας. Επίσης καλύπτει το εισόδημα που χρειάζεστε κατά την διάρκεια της νοσηλείας για άλλες οικονομικές σας υποχρεώσεις και σας απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας.

2. Σας παρέχει την ελευθερία να επιλέγετε εσείς το Νοσοκομείο, τη θέση νοσηλείας, το γιατρό, το ύψος και το είδος των παροχών. Όλα αυτά ανάλογα με τις ανάγκες σας, την ηλικία, το επάγγελμα κ.α.

3. Σας παρέχει την επιλογή ισόβιας κάλυψης ή ορισμένου χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες σας.

- Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλεφωνήστε μας

Διεύθυνση

Μεγ. Αλεξάνδρου, Κύμινα 573 00

- Φόρμα Επικοινωνίας